• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Danh mục thủ tục hành chính

 

CÁC THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

 

Thủ tục 1: Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Quận, huyện;

- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển trả kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND quận, huyện:

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND Quận, huyện (nếu có);

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 22 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 05/VBHN-BGD&ĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.

- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

Thủ tục 2: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục.

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND quận, huyện;

- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển trả kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận Một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Thành phần hồ sơ

1. Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ

2. Tờ trình đề nghị cấp phép cho phép hoạt động giáo dục;

3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

4. Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc được ký giữa nhà trường, nhà trẻ đối với từng giáo viên;

5. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn được đào tạo hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

6. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27,28,29,30 của Điều lệ trường mầm non;

7. Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 năm;

8. Các văn bản xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ sử dụng để đầu tư và xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cấp phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh;

9. Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

Số lượng

hồ sơ

01bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 02 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT quận, huyện và các phòng ban liên quan: 12 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hợp nhất, kèm theo;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục;

- Thông tư liên tịch số: 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 3: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Quận ( huyện).

- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND Quận, huyện:

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ;

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban có liên quan: 22 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND phường ( nơi có trường xin phép thành lập).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hợp nhất, kèm theo;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

Thủ tục 4: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục.

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Quận ( huyện).

- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND quận, huyện:

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về giải thể trường mầm non;

- Tờ trình về đề án giải thể;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

 

Số lượng

hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Bộ phận một cửa: 02 ngày ( nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT Quận, huyện: 22 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

 

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hợp nhất, kèm theo;

- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường MN tư thục;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

Thủ tục 5: Thành lập trường tiểu học tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa của UBND Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn;

(Trường hợp chưa Quyết định thành lập trường hoặc chưa cho phép thành lập trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND huyện trả lời công dân, nêu rõ lý do và hướng giải quyết. Bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức và công dân biết).

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND Quận, huyện:

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND Quận;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 17 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 6: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Chủ trường (hoặc chủ cơ sở) lập Hồ sơ theo quy định gửi về bộ phận một cửa phòng GD&ĐT Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa phòng GD&ĐT Quận, huyện

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập trường của UBND Quận, huyện;

- Tờ trình đề nghị cấp phép cho phép hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường. Báo cáo làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc kỹ giữa nhà trường đối với từng giáo viên;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban , tổ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, thời hạn tối thiếu 5 năm;

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Bộ phận chuyên môn: 12 ngày

- Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng GD&ĐT Quận, huyện;

- Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chuyên môn tiểu học và các bộ phận chức năng của phòng phối hợp;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

- Thông tư liên tịch số: 11/2015/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 7: Sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Trường hợp chưa Quyết định sáp nhập, chia, tách trường hoặc chưa cho phép sáp nhập, chia, tách trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện trả lời công dân, nêu rõ lý do và hướng giải quyết. Bộ phận Một cửa UBND Quận thông báo cho tổ chức và cá nhân biết.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND Quận, huyện:

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học;

- Tờ trình về đề án về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT Quận: 17 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Tài chính- Kế hoạch, UBND phường

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học tư thục

 

Trình tự thực hiện

- Tổ chức và cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

(Trường hợp chưa Quyết định giải thể trường hoặc chưa cho phép giải thể trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện trả lời công dân, nêu rõ lý do và hướng giải quyết. Bộ phận Một cửa UBND Quận thông báo cho tổ chức và cá nhân biết..

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện.

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về giải thể trường tiểu học;

- Tờ trình về đề án giải thể trường tiểu học;

- Các biên bản, kết luận của cơ quan chức năng sau khi kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền về giải thể trường tiểu học tư thục của cá nhân tổ chức;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT Quận, huyện: 17 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở

pháp lý

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học;

- Quyết định số 698/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 09: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng.

 

Trình tự

thực hiện

 

- UBND xã lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Tờ trình của Chủ tịch UBND xã, phường đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộp quản lý;

 

Thành phần hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT Quận, huyện: 12 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục

hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 10: Thành lập trường THCS tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa của UBND Quận,huyện; viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin thành lập trường.

- Đề án thành lập trường gồm các nội dung: tên trường, sự cần thiết và phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình giáo dục; dự kiến địa điểm, diện tích đất đai để xây dựng trường, cơ sở vật chất, thiết bị, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT: 17 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

Thủ tục 11: Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Chủ trường (hoặc chủ cơ sở) lập Hồ sơ theo quy định gửi về bộ phận một cửa phòng GD&ĐT Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa phòng GD&ĐT

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập trường;

- Tờ trình đề nghị cấp phép cho phép hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường. Báo cáo làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc được ký giữa nhà trường đối với từng giáo viên; - Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc kỹ giữa nhà trường đối với từng giáo viên;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, trưởng các phòng, ban , tổ chuyên môn được đào tạo, hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, thời hạn tối thiếu 5 năm;

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Bộ phận chuyên môn: 12 ngày;

- Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng GD&ĐT;

- Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chuyên môn THCS phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư liên tịch số: 11/2015/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND tỉnh, thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 12: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND Quận, huyện.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn xin sáp nhập hoặc chia, tách trường THCS;

- Đề án tổ chức hoạt động;

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày ( nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT Quận: 17 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, phòng Tài chính- Kế hoạch;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

Thủ tục 13 : Giải thể trường THCS tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Trường hợp bị giải thể: Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ đình chỉ hoạt động của nhà trường;

+ Tờ trình và văn bản thanh tra về lý do giải thể nhà trường;

+ Phòng GD&ĐT Quận xây dựng phương án giải thể, trình UBND Quận, huyện ra Quyết định giải thể nhà trường;

- Trường hợp tổ chức cá nhân thành lập xin giải thể nhà trường:

+Tờ trình về giải thể trường THCS;

+ Đề án giải thể trường gồm các nội dung: lý do giải thể, chứng minh việc giải thể là cần thiết, phương án bố trí nơi học cho học sinh, phân chia tài sản.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 22 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND phường ( nơi trường đặt đại điểm).

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 14: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS

( Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến)

 

Trình tự

thực hiện

- Phụ huynh hoặc người giám hộ lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Văn phòng UBND Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện:

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thànhphần,

số lượng hồ sơ

 • Ðơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, có xác nhận tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi chuyển đến.
 • Học bạ (Bản chính)
 • Bằng tốt nghiệp tiểu học hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (Bản chính)
 • Giấy khai sinh. (Bản sao) – mang bản chính để đối chiếu.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. (Bản chính)
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Ðào tạo nơi đi cấp (Bản chính)
 • Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). (Bản chính)
 • Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến
 • Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (Bản chính)

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng

thực hiện

Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

 

Phòng GD&ĐT Quận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy giới thiệu chuyển trường.hoặc Giấy giới thiệu về trường để tiếp nhận học sinh

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 15: Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

Trình tự

thực hiện

- UBND phường, xã lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND Quận, huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ từ UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Quyết định kiện toàn (thành lập) Ban chỉ đạo PCGD-XMC

- Kế hoạch thực hiện PCGD-XMC

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận PCGD, xóa mù chữ.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 27 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định 20/2014-NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Thông tư số 07/2016-TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 

 

Thủ tục 16: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: UBND cấp xã, trường tiểu học lập hồ sơ theo quy định sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện, thị xã;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban có liên quan thẩm định hồ sơ;

- Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã quy định, có xác nhận của UBND xã, phường;

- Văn bản của Chủ tịch UBND xã, phường đề nghị UBND Quận, huyện kiểm tra, thẩm định;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày ( nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 25 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 59/2012/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường TH đạt mức chất lượng tối thiểu, trường TH đạt chuẩn Quốc gia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 17: Quy trình đánh giá Học tập cộng đồng cấp xã

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: UBND cấp xã, trường tiểu học lập hồ sơ theo quy định sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện, thị xã;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban có liên quan thẩm định hồ sơ;

- Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình của UBND xã, phường

- Báo cáo kèm theo các minh chứng phù hợp với các tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng “ Cộng đồng học tập” của phường có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường;

- Biên bản tự kiểm tra, đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02ngày ( nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Hội khuyến học huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 44/2014/TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Quy định về đánh giá xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 18: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: UBND cấp xã, trường tiểu học lập hồ sơ theo quy định sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện, thị xã;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban có liên quan thẩm định hồ sơ;

- Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị công nhận PCGD mầm non 5 tuổi;

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non;

- Sổ theo dõi PCGDMNTNT

- Danh sách trẻ em hoàn thành Chương trình GDMN

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT

- Biên bản tự kiểm tra.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 03 ngày

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 02 ngày.

 

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 18/VBHN-BGD&ĐT ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục MN cho trẻ em 5 tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 19: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Trường THCS lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Lãnh đao Phòng GD&ĐT xem xét, giải quyết;

- Bước 3: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Phòng để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 05 phố Hàng Bút – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

hồ sơ

1. Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường;

2. Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm có xác nhận của Hiệu trưởng;

3. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;

4. Đơn xin học thêm của học sinh có chữ ký của cha mẹ học sinh (Lưu tại trường);

5. Đơn vị dạy thêm và bản cam kết thực hiện đúng các quy định về DTHT của giáo viên ( Lưu tại trường).

Số lượng hồ sơ

02 bộ

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT: 10 ngày

- Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

 

 

Đối tượng

thực hiện

Tổ chức nhà trường

Cơ quan

thực hiện

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT Quận, huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT Quận, huyện

Kết quả

thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định cho phép (giấy phép) dạy thêm, học thêm trong nhà trường

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư 17/2012/TT-BGĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 26/5/2013 của UBND thành phố quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Hướng dẫn số 5989/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 20: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Lãnh đao Phòng GD&ĐT xem xét, giải quyết;

- Bước 3: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Phòng để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm; trong đó cam kết với UBND cấp phường nơi đặt địa điểm dạy thêm thực hiện các quy định về dạy thêm học thêm, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

2. Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

3. Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chủ tịch UBND cấp phường xác nhận có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật, không bị kỷ luật…; được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập)

4. Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức dạy thêm và người đăng ký dạy thêm.

5. Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp quận trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm và người đăng ký dạy thêm.

6. Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Số lượng hồ sơ

02 bộ

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT: 10 ngày

- Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

 

 

 

Đối tượng

thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép (giấy phép) dạy thêm học thêm ngoài nhà trường

 

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 17/2012/TT-BGĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

+ Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 21: Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THCS

 

Trình tự

thực hiện

1. Đối với cá nhân xin cấp lại.

Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận một cửa UBND quận, huyện (hoặc Phòng GD&ĐT);

Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo phiếu hẹn;

2. Đối với cơ quan thụ lý Thủ tục hành chính

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: (01) ngày;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại;

Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý;

 • Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày);
 • Nhập dữ liệu, chuẩn bị Phôi in bằng (1ngày );
 • Kiểm tra chương trình, In Bằng (1 ngày );
 • Kí, đóng dấu, Lưu sổ cấp bản sao : (1 ngày );

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ (1 ngày ).

Cách thức

thực hiện

Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND quận Hoàn Kiếm.

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

1. Học Bạ (Bản chính)

2. Đơn xin cấp lại bằng (Theo mẫu số 1) có ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

3. Giấy khai sinh (Bản sao)

4. Giấy Chứng minh Nhân dân (Bản sao)

5. Bằng tốt nghiệp cũ (nếu có) (Bản sao)

6. 01 ảnh 3x4cm.

(Các bản sao không chứng thực, đem theo bản chính để đối chiếu. Cán bộ tiếp nhận giữ lại bản sao sau khi đã đối chiếu chính xác).

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT: 2 ngày

- Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt: 01 ngày.

 

Đối tượng

thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Bản sao mới

Lệ phí

Lệ phí cấp lại bằng sao 9.000đ ( Phôi 6.000đ/bản và lệ phí 3.000đ/bản)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc ( mẫu 1)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

 

 

 

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;

- Thông tư liên tịch số: 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực;

- Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;

- Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo thu phí bằng văn bản chứng chỉ từ năm 2010;

- Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 9382/SGDĐT-QLT ngày 30/11/2010 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, cấp phát văn băng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông;

- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/09/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 22: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban có liên quan thẩm định hồ sơ;

- Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định cho phép thành lập trường;

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND Quận, huyện (nếu có)

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT Quận và các phòng ban liên quan: 17 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

- Cơ quan phối hợp : Phòng Nội vụ, Tài chính.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép thành lập trường

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 23: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS)

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu quyết định cho phép hoạt động;

- Bước 3: Báo cáo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét, quyết định cho phép hoạt động;

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường.

- Văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn;

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Bộ phận chuyên môn: 10 ngày;

- Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 03 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng GD&ĐT Quận, huyện;

- Bộ phận trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho pherp hoạt động giáo dục

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

Tài liệu

đính kèm

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 24: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học

(Cấp cao nhất THCS)

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ;

- Bước 3: Báo cáo Trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về sáp nhập, chia, tách trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Tờ trình về đề án về sáp nhập, chia, tách trường; Dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của nhà trường;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT: 15 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận phê duyệt: 03 ngày.

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Tài chính- Kế hoạch,

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách trường

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu,

điều kiện

thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 25: Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (Cấp cao nhất THCS)

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ;

- Bước 3: Báo cáo Trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định;

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

hồ sơ

1. Trường hợp bị giải thể:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động của nhà trường;

- Phương án giải thể do cơ quan chuyên môn tham mưu;

2. Trường hợp do tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể:

- Đề án giải thể trường; lý do giải thể, phương án bố trí nơi học cho học sinh, giải quyết chế độ người lao động, phân chia tài sản;

- Tờ trình về đề án giải thể trường.

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Phòng GD&ĐT: 15 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Tài chính

Kết quả

thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định giải thể trường

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 26: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (Cấp cao nhất THCS)

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu quyết định cho phép hoạt động;

- Bước 3: Báo cáo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét, quyết định cho phép hoạt động;

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

Cơ sở giáo dục vi phạm quy chế bị xử lý đình chỉ hoạt động giáo dục lập:

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

2. Văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn và minh chứng xác minh đủ điều kiện cho trường hoạt động;

3. Bản phô tô quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan thẩm quyền cho phép hoạt động;

 

Số lượng

hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Tổ chuyên môn và bộ phận liên quan: 10 ngày;

- Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 03 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trưòng phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 27: Chuyển đổi chủ nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Báo cáo Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định.

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi chủ nhà trẻ, nhà trường tư thục của chủ trường hiện tại;

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận quản lý nhà trẻ, nhà trường và cam kết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị được làm chủ trường mới.

- Bản sao Quyết định cho phép thành lập nhà trẻ, nhà trường giai đoạn tiếp theo (minh chứng xác định về khả năng tài chính, tiếp nhận đất đai, cơ sở vật chất), cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trẻ, nhà trường; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trẻ, nhà trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Chủ trường (có công chứng).

 

Số lượng hồ sơ

02 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày.

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Tài chính

Kết quả

thực hiện TTHC

Quyết định cho phép chuyển đổi chủ nhà trẻ, nhà trường

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư quy định Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 28: Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với nhà trẻ, nhà trường tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Báo cáo Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định.

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Quận, huyện

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống , quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phần,

hồ sơ

- Tờ trình đề nghị công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của chủ nhà trẻ, nhà trường tư thục;

- Bản phô tô quyết định cho phép thành lập nhà trẻ, nhà trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (công chứng) và bản cam kết trách nhiệm của người đề nghị làm hiệu trưởng, hiệu phó

Số lượng hồ sơ

02 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Cơ quan phối hợp : Phòng Nội vụ

Kết quả

thực hiện TTHC

Quyết định công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư quy định Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 29: Chuyển đổi địa điểm của trường Mầm non tư thục

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ.

- Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét, quyết định.

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức

thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Quận, huyện

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

hồ sơ

- Tờ trình đề nghị được chuyển đổi địa điểm cho chủ nhà trẻ, nhà trường tư thục;

- Bản phô tô quyết định cho phép thành lập nhà trẻ, nhà trường.

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc tính hợp pháp hồ sơ, đất đai, nhà cửa, kèm sơ đề thiết kế các công trình kiến trúc của trường tại địa điểm mới.

 

Số lượng hồ sơ

 

02 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày; nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày

- Phòng GD&ĐT: 10 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 03 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định cho phép chuyển đổi địa điểm nhà trẻ, nhà trường

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư quy định Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 30: Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định, sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa” của UBND quận, huyện;

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ, khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện xử lý theo quy định;

- Bước 2: Tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo Lãnh đạo Phòng và tham mưu quyết định cho phép hoạt động;

- Bước 3: Báo cáo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xem xét, quyết định cho phép hoạt động;

- Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” của UBND quận để trả cho tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

2. Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

3. Biên bản kiểm tra

Số lượng

hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Tổ chuyên môn và bộ phận liên quan: 17 ngày;

- Lãnh đạo Phòng phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Trường trung học cơ sở công lập

- Đại diện tổ chức hoặc cá nhân đối với trường THCS tư thục

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT;

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 31: Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường Tiểu học, THCS

 

Trình tự

thực hiện

- Bước 1: Hiệu trưởng lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận một cửa UBND cấp huyện;

- Bước 2: Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ bộ phận 1 cửa của UBND quận, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để trả cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Tờ trình cho phép thành lập lớp năng khiếu;

2. Đề án hoạt động của lớp năng khiếu;

3. Biên bản tự kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ của trường, chương trình giảng dạy.

Số lượng

hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Phòng GD&ĐT, cơ quan quản lý TDTT thụ lý, giải quyết: 12 ngày;

- Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

- Trường Tiểu học, trường trung học cơ sở công lập

 

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng GD&ĐT;

- Cơ quan phối hợp: Đơn vị quản lý TDTT cấp quận;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ cao đẳng thể dục thể thao trở lên, huấn luyện ở trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng phải có trình độ từ cao đẳng thể dục thể thao trở lên;

- Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu TDTT cho học sinh. Trường năng khiếu Thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 32: Cho phép trường Mẫu giáo, Mầm non, Nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

Trình tự

thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND quận, huyện;

- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ UBND huyện và thẩm định hồ sơ, thụ lý giải quyết. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng GD&ĐT tổ chức thẩm định thực tế;

- Trong 10 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ đáp ứng yêu cầu, điều kiện theo quy định thì Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục, nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho nhà trường nêu rõ lý do.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận Một cửa UBND Quận, huyện

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần hồ sơ

2. Tờ trình đề nghị cấp phép cho phép hoạt động giáo dục;

1. Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ

3. Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập trường, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ. Báo cáo làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

4. Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc được ký giữa trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ đối với từng giáo viên;

5. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý;

6. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

7. Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

8. Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 năm;

9. Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

 

Số lượng

hồ sơ

01bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 02 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày)

- Các bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT: 27 ngày

- Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng thực hiện

Trường Mẫu giáo, trường Mầm non, Nhà trẻ

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Phòng GD&ĐT

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

+ Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến trường, bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

+ Diện tích khu đất xây dựng gồm: diện tích xây dựng, diện tích sân chơi, diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du, 8m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã và núi cao. Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

+ Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

+ Cơ cấu khối công trình gồm:

Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn, quy định;\

Khối phòng phục vụ học tập: Phòng Giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

Khối phòng hành chính quản trị gồm: văn phòng trường, phòng Hiệu trưởng, Phòng Phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ nhân viên, khu để xe cho CBGVNV;

Sân vườn gồm: Sân chơi của nhóm, lớp , sân chơi chung; sân chơi – cây xanh;

+ Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục .

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 33: Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại.

 

Trình tự

thực hiện

- Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, UBND phường gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp quận, huyện;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch UBND cấp quận, huyện cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại. Nếu chưa cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho UBND cấp xã và Phòng GD&ĐT nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

 

Cách thức

thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND quận

Địa chỉ: 126 Phố Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Tờ trình cho phép hoạt động trở lại;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn

giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày);

- Các bộ phận Phòng GD&ĐT Quận, huyện: 12 ngày;

- Lãnh đạo UBND Quận, huyện phê duyệt: 01 ngày.

Đối tượng

thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan

thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND Quận, huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

Kết quả thực hiện

 

Quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại của Chủ tịch UBND quận, huyện

Lệ phí

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Sau thời gian đình chỉ, nếu trung tâm học tập cộng đồng khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và trình Chủ tịch UBND quận quyết định cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết