• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
Quyết định quy định về thẩm quyền và cách thức xác nhận hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định quy định về thẩm quyền và cách thức xác nhận hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về thẩm quyền và cách thức xác nhận hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp để thực hiện nội dung chi hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa ...
Xem tiếp
Trường MN Lý Thường Kiệt tổ chức tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 - 2019

Trường MN Lý Thường Kiệt tổ chức tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 - 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 162/HD-PGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức ...
Xem tiếp