• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
STT Tên tài liệu Môn Khối Ngày tải lên Tải về
1 Hoạt động của nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển 16/02/2019
2 Thay đổi một số phương pháp giáo dục để học sinh hạnh phúc 16/02/2019
3 Giáo viên và áp lực tự thân 16/02/2019
4 Áp lực nghề nghiệp và cách lan tỏa, chuyển hóa những cảm xúc tích cực 16/02/2019
5 Phát triển chuyên môn cho giáo viên nhằm đổi mới, sáng tạo trong dạy và học 16/02/2019
6 Sự cần thiết của Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 16/02/2019
7 Sự cần thiết của Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 16/02/2019
8 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở huyện Gia Lâm 16/02/2019
9 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở quận Hoàn Kiếm 16/02/2019
10 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở quận Bắc Từ Liêm 16/02/2019
11 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở quận Thanh Xuân 16/02/2019
12 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở quận Cầu Giấy 16/02/2019
13 Tổ chức cho giáo viên thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục hướng tới hội nhập quốc tế 16/02/2019