Để phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi mầm non là mối quan tâm của nhà trường và các bậc phụ huynh khi cho trẻ đi học. Trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng đã sáng tác thơ về phòng chống dịch Covid-19 dạy trẻ cách vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch.