• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Nguyễn Khánh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182 / 01694397778
  • Email:
   khanhhoank.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Hóa - Sinh;

   + Tổ trưởng Công đoàn Phòng;

   + Thi đua – Khen thưởng;

   + Công tác dân chủ;

   + Cơ sở vật chất toàn ngành;

   + Trường Chuẩn Quốc gia toàn ngành.

 • Đào Hoài Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 0904191957
  • Email:
   huynq.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Công tác Đoàn - Đội;

   + Giáo vụ môn Giáo công dân, Hoạ, Nhạc THCS;

   + Các hoạt động văn hóa nghệ thuật;

   + Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác chủ nhiệm cấp THCS;

   + Công tác pháp chế, Giáo dục pháp luật.

   + Công tác 505, Phòng chống Ma túy, Tệ nạn xã hội.

 • Ngọc Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 0904323984
  • Email:
   hoant.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Ngoại ngữ;

   + Các hoạt động có yếu tố nước ngoài;

   + Thường trực công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục.

 • Nguyễn Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/0983647216
  • Email:
   thanhtd.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Thể dục và các phong trào TDTT;

   + Phát hành sách THCS;

   + Công tác bán trú THCS;

   + Kinh phí hoạt động Tổ THCS;

   + An ninh quốc phòng

 • Đặng Thị Chính Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 01698990065
  • Email:
   chinhthao.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Địa;

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật;

   + Chữ thập đỏ, y tế học đường;

   + Công tác Khuyến học; Trung tâm học tập cộng đồng;

   + Học bổng học sinh THCS;

   +Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục bảo vệ môi trường.

 • Hoàng Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182/0993176666
  • Email:
   hanghm.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Văn - Sử;

   + Công tác Thư viện trường học;

   + Thư ký tổng hợp ngành;

   + Báo cáo Ngành, tháng, quý, năm;

   + Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

   + Công tác dạy học 2 buổi/ngày và tự chọn THCS;

   + Đăng ký Lịch hoạt động của ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND quận, giấy mời.