• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Nguyễn Khánh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ - Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182 / 01694397778
  • Email:
   khanhhoank.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Hóa - Sinh - Lý;
   + Tổng hợp xét tốt nghiệp THCS;
   + Tổ trưởng Công đoàn Phòng;

   + Thi đua - Khen thưởng;
   + Giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp;
   + Công tác công khai, dân chủ;
   + Cơ sở vật chất toàn ngành;
   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục THCS;

   + Trường Chuẩn Quốc gia toàn ngành.
    

 • Ngọc Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 0904323984
  • Email:
   hoant.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Giáo vụ môn Ngoại ngữ;
   + Các hoạt động có yếu tố nước ngoài;
   + Trung tâm Văn hóa - Ngoại ngữ - Tin học; Công tác dạy thêm - học thêm;
   + Thường trực công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 • Đặng Thị Chính Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 01698990065
  • Email:
   chinhthao.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Giáo vụ môn Địa; Công nghệ;
   + Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật;

   + Công tác Khuyến học; Trung tâm học tập cộng đồng;
   + Học bổng học sinh THCS;

   +Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục bảo vệ môi trường.

 • Trần Anh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983312109
  • Email:
   ducta.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo vụ các môn: + Giáo dục công dân
                                + Thể dục
                                + Âm nhạc
                                + Mỹ thuật
                                + Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác chủ nhiệm
                                + Đoàn đội,....
   Các công tác về Chính trị tư tưởng; Pháp chế; Phòng cháy chữa cháy; An toàn trường học; Công tác 197, 138, 505,....