• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Nguyễn Thị Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực thanh tra, Tổ trưởng Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/0936416130
  • Email:
   sonnt.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Thường trực công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC;
   + Giáo vụ môn Toán, Tự nhiên XH, Khoa - Sử - Địa;
   + Công tác chủ nhiệm; Hoạt động NGLL;
   + Giáo viên giỏi, học sinh giỏi Tiểu học;
   + Học bổng học sinh tiểu học;
   + Mô hình Trường Chất lượng cao, Chuẩn Quốc Gia Tiểu học;
   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ và các hoạt động ngoại khóa Tiểu học.

 • Đặng Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/ 0983282215
  • Email:
   hangdtt.gd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác
   + Giáo vụ Tiểu học, môn Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Kỹ thuật;
   + Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ; Giáo dục trẻ khuyết tật;
   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học;
   + Kinh phí, tài liệu chuyên môn tiểu học;

   + Tham gia Ban Biên tập Website của cơ quan.

 • Lê Minh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04. 39231019/0984004568
  • Email:
   phonglm.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Giáo vụ môn Tin học Tiểu học, THCS;
   + Thống kê toàn ngành;
   + Nghề THCS;
   + Công tác tuyển sinh;
   + Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ;
   + Công nghệ thông tin toàn ngành;

   + Cơ sở vật chất cơ quan và điều kiện cơ sở vật chất các hội nghị.