• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Nguyễn Thị Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/0936416130
  • Email:
   sonnt.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Thường trực công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC;

   + Giáo vụ môn Toán, Tự nhiên XH, Khoa - Sử - Địa;

   + Công tác chủ nhiệm; công tác bán trú, 2 buổi/ngày tiểu học;

   + Giáo viên giỏi Tiểu học

   + Học bổng học sinh tiểu học

   + Mô hình Trường Chất lượng cao;

   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường Tiểu học.

 • Đặng Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/ 0983282215
  • Email:
   hangdtt.gd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác

   + Giáo vụ Tiểu học, môn Tiếng Việt, đạo đức, nghệ thuật Tiểu học (Nhạc, Mỹ thuật, Thủ công - Kỹ thuật);

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật;

   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học;

   + Kinh phí, tài liệu chuyên môn tiểu học;

   + Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 • Lê Minh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04. 39231019/0984004568
  • Email:
   phonglm.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ Tiểu học môn Tin học;

   + Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân;

   + Thống kê toàn ngành;

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ;

   + Công nghệ thông tin toàn ngành

   + Cơ sở vật chất cơ quan và điều kiện cơ sở vật chất các hội nghị.