• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Hoàng Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0993176666
  • Email:
   hanghm.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Giáo vụ môn Ngữ văn - Lịch sử;
   + Công tác Thư viện trường học;
   + Đào tạo - bồi dưỡng THCS;
   + Công tác dạy học 2 buổi/ngày và tự chọn THCS;
   + Giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp THCS;
   + Thư ký tổng hợp ngành;

   + Báo cáo Ngành, tháng, quý, năm;
   + Tham gia Tổ công tác CNTT và truyền thông Ngành;
   + Đăng ký Lịch hoạt động của ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND quận, giấy mời.

 • Đặng Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/ 0983282215
  • Email:
   hangdtt.gd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác
   + Giáo vụ Tiểu học, môn Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công, Kỹ thuật;
   + Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ; Giáo dục trẻ khuyết tật;
   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học;
   + Kinh phí, tài liệu chuyên môn tiểu học;

   + Tham gia Ban Biên tập Website của cơ quan.

 • Lê Minh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04. 39231019/0984004568
  • Email:
   phonglm.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Giáo vụ môn Tin học Tiểu học, THCS;
   + Thống kê toàn ngành;
   + Nghề THCS;
   + Công tác tuyển sinh;
   + Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ;
   + Công nghệ thông tin toàn ngành;

   + Cơ sở vật chất cơ quan và điều kiện cơ sở vật chất các hội nghị.