• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Lê Quỳnh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 39320981/ 0936395775
  • Email:
   ngalq.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác
   + Công tác giáo dục Mầm non;
   + Đơn vị Mầm non Chất lượng cao;
   + Giáo viên giỏi Mầm non;
   + Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, giáo dục khuyết tật Mầm non;
   + Phát hành tài liệu học phẩm ngành học Mầm non;
   + Thiết bị dạy học Mầm non;
   + Thống kê cấp học Mầm non;
   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ và các hoạt động ngoại khóa Mầm non;
   + Tham gia Ban Biên tập Website của cơ quan;

   + Chi ủy viên phụ trách công tác phát triển Đảng;
   + Kinh phí hoạt động chung của ngành học.

 • Nguyễn Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904409688
  • Email:
   hangmn.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng Mầm non;
   + Đào tạo - bồi dưỡng cấp học Mầm non;
   + Tổ chức các phong trào, hoạt động, Hội thi của cấp học Mầm non;
   + Nhân viên giải Mầm non;
   + Công tác Kiểm định chất lượng, Chuẩn Quốc Gia các trường mầm non;

   + Kinh phí hoạt động công đoàn Phòng.