• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Vương Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983441949
  • Email:
   giangvh.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quận ủy viên; Đại biểu HĐND quận, Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàn Kiếm.

   Phụ trách công tác:

   - Chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND Quận về công tác quản lý, chỉ đạo các trường học trong quận thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục;

   - Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan và trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Thi đua khen thưởng, Kiểm tra, Đào tạo bồi dưỡng, Tài chính và cơ sở vật chất.

   - Phụ trách Giáo dục Mầm non, Tổ Hành Chính

   - Tham gia: Hội đồng phổ biến Giáo dục pháp luật; Hội đồng khoa học và công nghệ quận; Ban chỉ đạo (Chương trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại quận; Công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn quận; Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ AN Tổ quốc quận; Chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, phòng chống TNTT, phòng chống SDD ở trẻ em; Vệ sinh ATTP; Phòng chống tác hại của thuốc lá; Trợ giúp người nghèo quận; Chương trình y tế học đường quận; Ứng dụng CNTT và thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo CNTT quận; Công tác tôn giáo quận; Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh; Ban tuyển sinh quân sự; Phòng chống AIDS, Ma túy, mại dâm).

    

 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983122314
  • Email:
   thuanld.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

   Phụ trách công tác:

   + Giáo dục Trung học cơ sở;

   + Giáo viên giỏi - Học sinh giỏi;

   + Đào tạo, bồi dưỡng THCS, toàn ngành.

   + Công tác pháp chế;

   + Hội đồng giáo dục pháp luật;

   + Trung tâm Văn hoá - Ngoại ngữ - Tin học;

   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường THCS;

   + Công tác SGK, thiết bị trường học THCS

   + Tham gia Hội Cựu giáo chức;

   + Phụ trách Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

   + Tham gia Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình; công tác ANQP (138, 197, 505) của Quận;

 • Nguyễn Diệu Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904134434
  • Email:
   anhnd.pgdhk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

   Phụ trách công tác:

   + Giáo dục Tiểu học;

   + Bán trú ở các trường Tiểu học, THCS;

   + Công tác hậu cần trong các hoạt động lớn của Ngành, Lễ tân cơ quan;

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật

   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Toàn ngành;

   + Bảo hiểm, y tế, chữ thập đỏ;

   + Tham gia Hội Khuyến học; Trung tâm học tập cộng đồng

   + Học bổng toàn ngành

   + Công tác SGK, thiết bị trường học Tiểu học

   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường Tiểu học

 • Phan Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906695566
  • Email:
   nganptk.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:
   + Thủ tục hành chính, cải cách hành chính;
   + Các đơn vị mầm non ngoài công lập;
   + Đơn vị Mầm non Chất lượng cao;
   + Phát hành tài liệu học phẩm ngành học Mầm non;
   + Thiết bị dạy học Mầm non;
   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ và các hoạt động ngoại khóa Mầm non.