Friday, 14/12/2018 - 00:57|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm
 • Vương Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983441949
  • Email:
   giangvh.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quận ủy viên; Đại biểu HĐND quận, Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hoàn Kiếm.

   Phụ trách công tác:

   - Chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND Quận về công tác quản lý, chỉ đạo các trường học trong quận thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục;

   - Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan và trực tiếp phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Thi đua khen thưởng, Kiểm tra, Đào tạo bồi dưỡng, Tài chính và cơ sở vật chất.

   - Phụ trách Giáo dục Mầm non, Tổ Hành Chính

   - Tham gia: Hội đồng phổ biến Giáo dục pháp luật; Hội đồng khoa học và công nghệ quận; Ban chỉ đạo (Chương trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong công tác quản lý hành chính tại quận; Công tác đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị trên địa bàn quận; Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ AN Tổ quốc quận; Chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh, phòng chống TNTT, phòng chống SDD ở trẻ em; Vệ sinh ATTP; Phòng chống tác hại của thuốc lá; Trợ giúp người nghèo quận; Chương trình y tế học đường quận; Ứng dụng CNTT và thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo CNTT quận; Công tác tôn giáo quận; Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh; Ban tuyển sinh quân sự; Phòng chống AIDS, Ma túy, mại dâm).

    

 • Lê Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983122314
  • Email:
   thuanld.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

   Phụ trách công tác:

   + Giáo dục Trung học cơ sở;

   + Giáo viên giỏi - Học sinh giỏi;

   + Đào tạo, bồi dưỡng THCS, toàn ngành.

   + Công tác pháp chế;

   + Hội đồng giáo dục pháp luật;

   + Trung tâm Văn hoá - Ngoại ngữ - Tin học;

   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường THCS;

   + Công tác SGK, thiết bị trường học THCS

   + Tham gia Hội Cựu giáo chức;

   + Phụ trách Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

   + Tham gia Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình; công tác ANQP (138, 197, 505) của Quận;

 • Nguyễn Diệu Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904134434
  • Email:
   anhnd.pgdhk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

   Phụ trách công tác:

   + Giáo dục Tiểu học;

   + Bán trú ở các trường Tiểu học, THCS;

   + Công tác hậu cần trong các hoạt động lớn của Ngành, Lễ tân cơ quan;

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật

   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Toàn ngành;

   + Bảo hiểm, y tế, chữ thập đỏ;

   + Tham gia Hội Khuyến học; Trung tâm học tập cộng đồng

   + Học bổng toàn ngành

   + Công tác SGK, thiết bị trường học Tiểu học

   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ các trường Tiểu học

 • Phan Thị Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906695566
  • Email:
   nganptk.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Thủ tục hành chính, cải cách hành chính;

   + Các đơn vị mầm non ngoài công lập;

   + Đơn vị Mầm non Chất lượng cao;

   + Phát hành tài liệu học phẩm ngành học Mầm non;

   + Thiết bị dạy học Mầm non;

   + Hồ sơ liên kết ngoại ngữ và các hoạt động ngoại khóa Mầm non.

 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 0913381178
  • Email:
   huynq.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Trưởng ban Thanh tra nhân dân;

   + Giáo vụ môn Lý, Công nghệ, Nghề;

   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục THCS;

   + Tổng hợp xét tốt nghiệp THCS, cấp phát bằng THCS,

   + Công tác phòng cháy chữa cháy, Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (138, 197).

 • Nguyễn Khánh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 01694397778
  • Email:
   khanhhoank.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Hóa - Sinh;

   + Tổ trưởng Công đoàn Phòng;

   + Thi đua – Khen thưởng;

   + Công tác dân chủ;

   + Cơ sở vật chất toàn ngành;

   + Trường Chuẩn Quốc gia toàn ngành.

 • Đào Hoài Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 0904191957
  • Email:
   huynq.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Công tác Đoàn - Đội;

   + Giáo vụ môn Giáo công dân, Hoạ, Nhạc THCS;

   + Các hoạt động văn hóa nghệ thuật;

   + Hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác chủ nhiệm cấp THCS;

   + Công tác pháp chế, Giáo dục pháp luật.

   + Công tác 505, Phòng chống Ma túy, Tệ nạn xã hội.

 • Ngọc Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 0904323984
  • Email:
   hoant.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Ngoại ngữ;

   + Các hoạt động có yếu tố nước ngoài;

   + Thường trực công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục.

 • Nguyễn Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/0983647216
  • Email:
   thanhtd.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Thể dục và các phong trào TDTT;

   + Phát hành sách THCS;

   + Công tác bán trú THCS;

   + Kinh phí hoạt động Tổ THCS;

   + An ninh quốc phòng

 • Đặng Thị Chính Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182 / 01698990065
  • Email:
   chinhthao.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Địa;

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật;

   + Chữ thập đỏ, y tế học đường;

   + Công tác Khuyến học; Trung tâm học tập cộng đồng;

   + Học bổng học sinh THCS;

   +Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục bảo vệ môi trường.

 • Hoàng Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   04. 38248182/0993176666
  • Email:
   hanghm.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác:

   + Giáo vụ môn Văn - Sử;

   + Công tác Thư viện trường học;

   + Thư ký tổng hợp ngành;

   + Báo cáo Ngành, tháng, quý, năm;

   + Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

   + Công tác dạy học 2 buổi/ngày và tự chọn THCS;

   + Đăng ký Lịch hoạt động của ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - HĐND - UBND quận, giấy mời.

    

 • Đặng Thị Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   04.38248182/ 0983282215
  • Email:
   hangdtt.gd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác

   + Giáo vụ Tiểu học, môn Tiếng Việt, đạo đức, nghệ thuật Tiểu học (Nhạc, Mỹ thuật, Thủ công - Kỹ thuật);

   + Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ; giáo dục trẻ khuyết tật;

   + Công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học;

   + Kinh phí, tài liệu chuyên môn tiểu học;

   + Tham gia Ban Biên tập Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo.